"Creativity is a fragrance of real health"

 
 

De toestand van je creativiteit hangt direct samen met je gevoel van welzijn. Wanneer je je goed in je vel voelt dan vloeit je creativiteit als vanzelf: er ontstaat een drang om te creëren waaraan je spontaan toegeeft. Je drukt je verlangens, dromen, ideeën en gevoelens uit en dat geeft vervulling. Je straalt dan als het ware creativiteit uit, als 'a fragrance' hangt het rondom je.                                                                                   

Wanneer ik spreek over creativiteit als iets natuurlijks -iets wat we allen bezitten- dan zie ik mensen vaak nog hun wenkbrauwen fronzen: "hmm maar ik ben niet écht creatief hoor". Rond creativiteit hangen nog steeds allerlei verwachtingen: een creatie dient groots en kunstig te zijn -op z'n minst oogstrelend- of het moet een bepaalde boodschap of statement in zich dragen. Het moet een 'waw!' effect teweegbrengen bij het publiek. Dat is één aspect: welke interactie brengt de creatie teweeg bij het publiek? Maar er is nog een ander en belangrijk aspect: tekenen, schilderen, boetseren, planten, vertellen, dansen, zingen,... omwille van de pure expressie en ontlading. Het is via deze expressie dat dingen zich aan jou ontvouwen: nieuwe inzichten, gewaarwordingen, gevoelens en bewustzijn tonen zich waardoor er verandering en transformatie kan komen. Creëren is een natuurlijk en gezond makend medicijn dat in ieders bereik ligt.                                                                                                                                               Niet iedereen heeft de behoefte om zijn creaties in interactie te brengen met een (groot) publiek maar iedereen heeft de behoefte om te creëren omwille van het creëren zelf en de energie en vreugde die het brengt.                                                            

Het ontladingsaspect van creativiteit is essentieel: we nemen veel in ons op; gedachten, indrukken, ervaringen, energieën en gevoelens van jezelf en van anderen,... Al deze input dient verwerkt te worden anders word je onwel, onrustig of zelfs ziek. Ons lichaam en onze geest dienen gezuiverd en opgekuist te worden zodat we weer ruimte ervaren in onszelf. Zo duikt opnieuw de noodzaak van het creëren op: om onszelf gezond te houden geven we een vorm/expressie aan wat we binnenin allemaal verzamelen en opstapelen. Doen we dit niet dan geraken we verstopt. Als we geen vorm naar buiten brengen -en blijven hangen in dromen, wensen en gedachten alleen- dan blokkeren we onszelf. Het is alsof we dammen bouwen in onze eigen creatieve stroom: water hoopt op. Maar ook vuil en ballast kan dan niet weg en stapelt zich op. Een rivier wil -net als creativiteit- natuurlijk, krachtig en vrij kunnen stromen. 

Zo wordt duidelijk dat een natuurlijk vloeiende creativiteit zowel een doel is om te bereiken (stromende creativiteit=welzijn) als een weg om te bewandelen richting welzijn.

Dus: neem je penseel of potlood op, zet muziek aan en beweeg, dans en zing, plant die zaadjes en bloemen, vertel je verhalen, schrijf je inzicht neer,... en laat een parfum van creativiteit rondom je ontstaan.

 

 
she moves her way.JPG